TCVT bijscholing en hercertificering

Certificaat verlengen, ervaring vereist

Uw TCVT-certificaat is maximaal vijf jaar geldig. U kunt het daarna verlengen of, anders gezegd, uzelf hercertificeren met een TCVT bijscholing.
Het is niet om het even of u in die vijf jaar wel of geen hijservaring opdoet. Sterker nog: daar stelt het TCVT eisen aan. U krijgt bij uw certificaat het groene TCPR-boekje. Hierin houdt u elk kwartaal bij welke hijservaring u opdoet. Uw werkgever moet dit afstempelen. Met dit TCPR-boekje kunt u aantonen dat u in de genoemde vijf jaar minstens acht kwartalen actief bent geweest in de functie waarvoor u gecertificeerd bent. Minimaal twee van de acht kwartalen moeten vallen in de afgelopen drie jaar. Zo waarborgt de wetgever dat alleen machinisten met voldoende ervaring aan het werk gaan…

Verplichte bijscholing

Als u na 1 juli 2008 uw TCVT-certificaat hebt ontvangen, geldt er nog een andere eis. U moet dan voldoende bijscholing hebben gevolgd. Om precies te zijn: vier dagdelen. Twee binnen 36 maanden na certificatiedatum, twee dagdelen in de resterende periode. Omdat TCVT eisen stelt aan de inhoud van deze TCVT bijscholing, is het van belang dat u deze volgt bij een erkende opleidingsinstelling (VTC).
U ontvangt een bewijs van deelname dat wordt aangetekend in uw TCPR-boekje.
TCVT examens © 2021