Examen voor het TCVT-certificaat


Examen volgens TCVT eind- en toetstermen

U ontvangt het TCVT-certificaat als u met goed gevolg examen hebt afgelegd.
Dat kunt u alleen doen bij een TCVT examenbureau dat door een Certificerende instelling is gecertificeerd. Het examenbureau werkt nauw samen met TCVT en hanteert voor het examen de vastgestelde eind- en toetstermen. U krijgt tijdens het examen vragen en opdrachten waarmee uw theoretische kennis en uw praktijkvaardigheden worden getoetst.

Geaccrediteerde examenbureaus zoals NECV

Na het examen ontvangt u uw persoonscertificaat en wordt u ingeschreven in het TCVT-persoonsregister. U kunt nu in de praktijk gaan bewijzen dat u een professional bent.
Een van de examenbureaus die TCVT-examens afneemt, is het NECV. Veel machinisten kiezen voor het NECV om de korte wachttijden.

Neem contact op met het NECV voor meer informatie over of aanmelding voor de examens
TCVT examens © 2021