Ontheffing voor buitenlandse machinisten

Tijdelijke ontheffing TCVT-certificaat

Nederlandse kraanmachinisten moeten beschikken over een TCVT-certificaat. Dat is niet zonder reden. De wetgever vindt het belangrijk dat de veiligheid op en om hijsinstallaties is gewaarborgd. Maar… hoe werkt dat met buitenlandse machinisten die in Nederland komen hijsen?

Alleen voor buitenlandse machinisten

Buitenlandse kraanmachinisten kunnen een ontheffing krijgen. Zij mogen dan hijsen zonder TCVT-certificaat. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo kunt u de ontheffing krijgen voor maximaal een half jaar, waarna deze één keer met eenzelfde periode verlengd kan worden. De ontheffing geldt alleen voor de aangegeven hijslocatie. Ook moet u een praktijktoets afleggen.

Praktijktoets vereist

Deze praktijktoets legt u af op het type kraan waarop u gaat werken als machinist. U doet dat onder toezicht van een gecertificeerde exameninstelling, zoals het NECV. De toets duurt circa 3 uur. Centraal staan vaardigheden als het opstellen van de kraan, veilig hijsen, manoeuvreren met de last en communiceren met handgebaren.

De ontheffing kunt u aanvragen bij de Arbeidsinspectie.

TCVT examens © 2021