TCVT opleiding voor machinisten

Volg een goede opleiding

U komt in aanmerking voor het TCVT-persoonscertificaat als u voldoende vakbekwaam bent. Daarom is het belangrijk dat u een goede opleiding volgt. Dat wil zeggen: een opleiding die u voorbereid op de eind- en toetstermen die het TCVT hanteert: een TCVT opleiding.

Theorie én praktijk

Een goede opleiding houdt nog meer in. Het behalen van het certificaat is niet het einddoel. Het gaat erom dat u een goede machinist wordt en dat u de kraan volledig beheerst. Niemand kan u dat beter leren dan een docent die zelf kraanmachinist is geweest en weet hoe het voelt om een last onder controle te houden. Verder is het van belang dat u een TCVT opleiding volgt waarbij veel aandacht is voor de praktijk.

VTC in Barneveld

Een van de instellingen die kraanmachinisten op die manier opleidt, is VTC in Barneveld. VTC beschikt onder meer over een eigen opleidingsterrein, waar een innovatieve offshore kraan met bootsimulator staat opgesteld. Op dit terrein worden machinisten voor alle typen kranen opgeleid voor het TCVT-examen.

VTC geeft meer informatie over de verschillende opleidingsmogelijkheden.
TCVT examens © 2021